รับ ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน บ้าน

สำหรับใครหลายๆ คนที่ต้องการออกแบบตกแต่งภายในบ้าน แต่มีความกังวลใจเกี่ยวกับราคาค่าจ้าง และกลัวโดนโกง วันนี้เรามีข้อกำหนดพื้นฐานโดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) ในการเลือกจ้างงานออกแบบตกแต่งภายใน ดังต่อไปนี้

รูปแบบค่าจ้างรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน

ค่าบริการรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้กำหนดระดับอัตราค่าบริการวิชาชีพขั้นพื้นฐานไว้เป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 

 • การคิดค่าบริการวิชาชีพแบบอัตราร้อยละ (Percentage of Project) 
 • การคิดค่าบริการวิชาชีพแบบคำนวณจากเวลาทำงาน (Hourly Rate) 
 • การคิดค่าบริการวิชาชีพแบบเหมารวม (Lump Sum)

ซึ่งแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะคิดค่าบริการรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน อัตราร้อยละ ตามลักษณะกลุ่มอาคารที่แบ่งเป็น 4 ประเภทด้วยกัน โดยบ้านพักอาศัย ห้องชุดพักอาศัยจัดอยู่ในอาคารประเภทที่ 2 ซึ่งคิดค่าบริการออกแบบดังนี้

 • งบตกแต่งภายในไม่เกิน 5 ล้าน= ค่าบริการวิชาชีพ 15%
 • งบตกแต่งภายใน 5-10 ล้าน= ค่าบริการวิชาชีพ 13%
 • งบตกแต่งภายใน 10-20 ล้าน= ค่าบริการวิชาชีพ 11 %
 • งบตกแต่งภายใน  20-50 ล้าน= ค่าบริการวิชาชีพ 10 %
 • งบตกแต่งภายใน 50-100 ล้านบาท = ค่าบริการวิชาชีพ 9 %
 • งบตกแต่งภายใน 100-200 ล้านบาท = ค่าบริการวิชาชีพ 8 %
 • งบตกแต่งภายใน 200-500 ล้านบาท = ค่าบริการวิชาชีพ 7 %
 • งบตกแต่งภายใน 500 ล้านบาทขึ้นไป = ค่าบริการวิชาชีพ 5 %

รูปแบบการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ในการจัดจ้างทั้งสร้างบ้าน

โดยส่วนใหญ่เจ้าของบ้านจะทยอยจ่ายตั้งแต่เริ่มงาน หากจ่ายเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียว อาจมีความเสี่ยงต่อการหนีงานเป็นอย่างสูง ซึ่งการจัดจ้างทั้งสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน หรือตกแต่งบ้าน มีมาตรฐานสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ปีพ.ศ.2551 ได้กำหนดการจ่ายค่าบริการรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน ดังนี้

 • 10% : ตกลงว่าจ้างและทำสัญญาจ้าง
 • 30% : เสนองานออกแบบหรือส่งแบบร่างเบื้องต้น ซึ่งเป็นแบบที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามตามแบบที่เจ้าของบ้านชื่นชอบ
 • 20% : ปรับปรุงแบบ หลังจากเสนอแบบครั้งแรก เจ้าของบ้านสามารถออกความคิดเห็นเพิ่ม สามารถปรับปรุงแบบตามความเหมาะสม 
 • 30% : ส่งมอบแบบที่สมบูรณ์ หลังจากปรับปรุงแบบเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือส่งมอบแบบเพื่อมอบให้ช่างผู้รับเหมาดำเนินการสร้างจริง ส่วนนี้หากเจ้าของบ้านจัดหาผู้รับเหมาเองจะเป็นอันสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ออกแบบ 
 • 10% : เริ่มงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อช่างผู้รับเหมาดำเนินการตกแต่งภายในบ้านตามแบบที่ออกแบบไว้ บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในจะยังคงดูแลความคืบหน้า ความเรียบร้อยในขั้นตอนก่อสร้างตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแบบบ้านที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม ความรอบคอบเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในบ้านที่เลือกใช้บริการ จะเป็นบริษัทที่มีมาตรฐาน หรือเป็นที่ไว้ใจมากแค่ไหนก็ตาม ควรทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้แน่ชัด