อบรม BBS

การทำงานมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ พนักงานต้องมีความรู้และมีความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายจ้างควรส่งพนักงานเข้ารับการอบรมความปลอดภัย ตลอดจนการ อบรม BBS หลักสูตรนี้มีความสำคัญมาก หลายคนสงสัยว่า BBS คืออะไร วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักให้มากขึ้น รวมถึงคนที่สงสัยว่าจะอบรม BBS ได้ที่ไหน เราสาระดีๆ ที่น่าสนใจมากแนะนำ

BBS คืออะไร

BBS ย่อมาจากคำว่า Behavior Based Safety หมายถึง การจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้พนักงานได้รับบาดเจ็บเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงจนนำไปสู่ความผลอดภัย โดยต้องร่วมมือร่วมใจกันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

เพื่อเราเข้าใจทฤษฎีโดมิโน เราจะเข้าใจว่าพฤติกรรมของบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความประมาท หรือทำงานไม่รู้วิธี ไม่ถูกขั้นตอนจะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ในที่สุดและทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน

การอบรม BBS สำคัญไหม

การอบรม BBS หรือการอบรม การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่นายจ้างควรให้ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการอบรม เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทำให้เกิดความปลอดภัยในที่สุด การอบรม BBS ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการจัดทำโครงการสร้าง BBS นอกจากนั้นยังมีความและความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในการกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยด้วย ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย

อบรม BBS ที่ไหนดี

ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับอบรม BBS เลือกสถาบันหรือศูนย์ฝึกอบรมที่เชื่อถือได้ สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เลือกสถาบันหรือศูนย์ฝึกอบรมที่ อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้เป็นอย่างดี  การอบรม BBS เหมาะสำหรับพนักงานทั่วไป หัวหน้างานไปจนถึงบุคคลต่างๆ ที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้ารับการอบรม BBS ได้ หลายๆ สถาบันรับอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกสบายมากๆ เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการอบรม BBS ประมาณ 6 ชั่วโมง สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรม BBS จะได้รับหลังผ่านการอบรม คือ วุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยัน

อบรม BBS ได้ที่ไหน เลือกสถาบันอบรมอย่างไรและ BBS คืออะไร การอบรม BBS สำคัญมากน้อยแค่ไหน ทั้งหมดนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนช่วยทำให้เกิดความปลอดภัย พฤติกรรมเสี่ยง ย่อมนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุแต่หากพนักงานมีความรู้ เกิดความเข้าใจ ไม่ประมาท อุบัติเหตุก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย