ข้อกำหนดโดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) ในการจ้างค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน

รับ ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน บ้าน

สำหรับใครหลายๆ คนที่ต้องการออกแบบตกแต่งภายในบ้าน แต่มีความกังวลใจเกี่ยวกับราคาค่าจ้าง และกลัวโดนโกง วันนี้เรามีข้อกำหนดพื้นฐานโดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) ในการเลือกจ้างงานออกแบบตกแต่งภายใน ดังต่อไปนี้ รูปแบบค่าจ้างรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน ค่าบริการรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้กำหนดระดับอัตราค่าบริการวิชาชีพขั้นพื้นฐานไว้เป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ  การคิดค่าบริการวิชาชีพแบบอัตราร้อยละ (Percentage of Project)  การคิดค่าบริการวิชาชีพแบบคำนวณจากเวลาทำงาน (Hourly Rate)  การคิดค่าบริการวิชาชีพแบบเหมารวม (Lump Sum) ซึ่งแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะคิดค่าบริการรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน อัตราร้อยละ ตามลักษณะกลุ่มอาคารที่แบ่งเป็น 4 ประเภทด้วยกัน โดยบ้านพักอาศัย ห้องชุดพักอาศัยจัดอยู่ในอาคารประเภทที่ 2 ซึ่งคิดค่าบริการออกแบบดังนี้ งบตกแต่งภายในไม่เกิน 5 ล้าน= ค่าบริการวิชาชีพ 15% งบตกแต่งภายใน 5-10 ล้าน= ค่าบริการวิชาชีพ 13% งบตกแต่งภายใน 10-20 ล้าน= ค่าบริการวิชาชีพ 11 % งบตกแต่งภายใน  20-50 ล้าน= […]