อบรม BBS ที่ไหน BBS คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

อบรม BBS

การทำงานมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ พนักงานต้องมีความรู้และมีความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายจ้างควรส่งพนักงานเข้ารับการอบรมความปลอดภัย ตลอดจนการ อบรม BBS หลักสูตรนี้มีความสำคัญมาก หลายคนสงสัยว่า BBS คืออะไร วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักให้มากขึ้น รวมถึงคนที่สงสัยว่าจะอบรม BBS ได้ที่ไหน เราสาระดีๆ ที่น่าสนใจมากแนะนำ BBS คืออะไร BBS ย่อมาจากคำว่า Behavior Based Safety หมายถึง การจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้พนักงานได้รับบาดเจ็บเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงจนนำไปสู่ความผลอดภัย โดยต้องร่วมมือร่วมใจกันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เพื่อเราเข้าใจทฤษฎีโดมิโน เราจะเข้าใจว่าพฤติกรรมของบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความประมาท หรือทำงานไม่รู้วิธี ไม่ถูกขั้นตอนจะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ในที่สุดและทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน การอบรม BBS สำคัญไหม การอบรม BBS หรือการอบรม การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่นายจ้างควรให้ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการอบรม เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทำให้เกิดความปลอดภัยในที่สุด การอบรม BBS ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการจัดทำโครงการสร้าง BBS นอกจากนั้นยังมีความและความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในการกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยด้วย ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย […]