อบรม KYT คืออะไร สำคัญไหม อบรมอะไรบ้าง

อบรม KYT

อบรม KYT  เป็นหลักสูตรที่มีชื่อว่า การหยั่งรู้ระวังอันตราย เพื่อความปลอดภัย หลักสูตรนี้จะทำให้ลูกจ้างได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานดำเนินกิจกรรมต่างๆ ย้ำเตือนอันตรายและการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการอบรม KYT  คืออะไร มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและมีหลักสูตรการอบรมอย่างไรบ้าง ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ตามไปชมพร้อมๆ กันเลย  วัตถุประสงค์ของการอบรม KYT    เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม KYT   เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการหยั่งรู้ระวังภัยให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในที่สุด คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม KYT    มีหลายคนสงสัยว่าคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม KYT   มีอะไรบ้าง ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม KYT   อาจเป็นหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ ตลอดจนผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ารับการอบรม KYT   ได้    หัวข้อในการอบรม KYT     ผู้เข้ารับการอบรม KYT   จะได้อบรมเกี่ยวกับภาคทฤษฎี ได้แก่คำนิยามความหมายของกิจกรรม KYT และบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม KYT  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำกิจกรรม KYT ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาในการจัดทำโครงการกิจกรรม KYT สำหรับการจัดทำโครงการกิจกรรม KYT  มีด้วยกันทั้งหมด 4 […]